Archives January 2021

Akimas HCM-scanning är utförd med lyckat resultat

Allt är normalt Akima fixade scanningen med lite mjau. Lång resa, 36 mil tur & retur OBS! Av säkerhetsskäl så har vi tagit bort lite av den privata mailen och namnteckningen. HCM-Scanningen utförd hos Smådjurskliniken Helsingborg

Kattuppfödare LaPerm Kronoberg Växjö
HCM-scanning beställt för Akima

Helsingborg nästa

Det blir att åka till Helsingborg den 27 januari 🙂

HCM hos katt

En katts hjärta består precis som en människas av två kammare och två förmak. Dess uppgift är, förutom att upprätthålla kattens liv, att låta höger sida ta emot syrefattigt blod från kroppen och skicka det till lungorna samt att låta vänster sida ta emot syrerikt blod från lungorna och pumpa ut det i kroppen.

 

Hypertrofisk kardiomyopati (HCM) är en hjärtsjukdom som först upptäcktes hos människa på 1950-talet och senare även hos katt på 1970-talet. Sjukdomen innebär att den vänstra hjärtkammaren, blir förtjockad. Förtjockningen leder i sin tur till att hjärtmuskeln blir stelare och inte kan slappna av ordentligt och att den måste jobba hårdare.

Symtom på HCM

De symtom på HCM som en vanlig kattägare kan se är svimningar, trötthet och förändrad andning så som flåsande med öppen mun och bukandning.

 

– Ofta kommer sjukdomen smygande och eftersom katter är bra på att dölja att de mår dåligt söker många kattägare hjälp i ett mycket sent stadie av sjukdomen.

 

Uppfödare kan dock upptäcka sjukdomen tidigare då de ofta tar sina avelsdjur för HCM-scanning.

 

– Vid ett ultraljud av hjärtat tittar man efter en förtjockad hjärtmuskel, förstorat förmak och vätska i hjärtsäcken. Veterinären vill också se hur hjärtat beter sig i avslappningsfasen.

 

– Det krävs mycket erfarenhet för att göra ett tillförlitligt ultraljud på katt och därför är kostnaden tyvärr ganska hög.

Nu har vi beställt DNA Test

Information från MyCatDNA

Our leading genetic testing panel for both pedigreed and mixed-breed cats includes 40+ genetic health tests, plus blood type, along with traits and genetic diversity.

Powered by Wisdom Panel™, MyCatDNA™ provides breeders with the most comprehensive test of its kind. We’ve taken the latest scientific research on cat population genetics and developed a simple and easy at–home swab test that screens for multiple diseases and traits while also evaluating genetic diversity. This kind of testing can provide advantages over traditional techniques such as pedigree analysis and help breeders to develop proactive, sustainable breeding programs.

 • Results for over 40 genetic diseases, reported in terms of known relevance to the specific breed evaluated.
 • Testing for 20+ traits including coat colors, coat types, and morphology.
 • Genetic diversity information for the tested cat, and the overall breed population
 • Continuously updated research and breed information based on new discoveries

MyCatDNA™ DNA service for cats is a genome-wide genetic analysis that gives information on several inherited characteristics. All received DNA test results are reported online to your user account in the secured MyCatDNA™ database.


Included Health Tests

 • Acute Intermittent Porphyria (Variant 1)
 • Acute Intermittent Porphyria (Variant 2)
 • Acute Intermittent Porphyria (Variant 3)
 • Acute Intermittent Porphyria (Variant 4)
 • Acute Intermittent Porphyria (Variant 5) – NEW!
 • Autoimmune Lymphoproliferative Syndrome
 • Burmese Head Defect
 • Chediak-Higashi Syndrome (Discovered in Persian cats) – NEW!
 • Congenital Adrenal Hyperplasia
 • Congenital Erythropoietic Porphyria
 • Congenital Myasthenic Syndrome
 • Cystinuria Type 1A
 • Cystinuria Type B (Variant 1)
 • Cystinuria Type B (Variant 2)
 • Cystinuria Type B (Variant 3)
 • Dihydropyrimidinase Deficiency
 • Earfold and Osteochondrodysplasia (Discovered in the Scottish Fold)
 • Factor XII Deficiency (Variant 1)
 • Factor XII Deficiency (Variant 2) – NEW!
 • Familial Episodic Hypokalaemic Polymyopathy (Discovered in Burmese)
 • Glutaric Aciduria Type II – NEW!
 • Glycogen Storage Disease
 • GM1 Gangliosidosis
 • GM2 Gangliosidosis
 • GM2 Gangliosidosis, type II (Discovered in Burmese cats) – NEW!
 • GM2 Gangliosidosis, type II (Discovered in domestic shorthair cats)
 • GM2 Gangliosidosis, type II (Discovered in japanese domestic cats)
 • Hemophilia B (Variant 1)
 • Hemophilia B (Variant 2)
 • Hyperoxaluria type II
 • Hypertrophic Cardiomyopathy (Discovered in Maine Coon)
 • Hypertrophic Cardiomyopathy (Discovered in Ragdoll)
 • Hypotrichosis (Discovered in Sacred Birman)
 • Lipoprotein Lipase Deficiency
 • Mucopolysaccharidosis Type I
 • Mucopolysaccharidosis Type VI (G1558A variant) – NEW!
 • Mucopolysaccharidosis Type VI (T1427C variant)
 • Mucopolysaccharidosis Type VII
 • Mucopolysaccharidosis VII
 • Multidrug Resistance 1
 • Myotonia Congenita
 • Polycystic Kidney Disease (PKD)
 • Progressive Retinal Atrophy (rdAc-PRA)
 • Progressive Retinal Atrophy (Discovered in Bengal cats)
 • Progressive Retinal Atrophy (Discovered in Persian cats) – NEW!
 • Pyruvate Kinase Deficiency
 • Sphingomyelinosis (Variant 1)
 • Sphingomyelinosis (Variant 2)
 • Spinal Muscular Atrophy
 • Vitamin D-Dependent Rickets

+ Mycket mer. Läs mer här

Akima och Cesar fått en ny vagn

Akima och Cesar fått en ny vagn som ska användas vid t.ex. kattutställningar. Akima tycker att det är hennes vagn.