Kattuppfödare LaPerm Kronoberg Växjö
|

HCM-scanning beställt för Akima *

Helsingborg nästa

Det blir att åka till Helsingborg den 27 januari 🙂

HCM hos katt

En katts hjärta består precis som en människas av två kammare och två förmak. Dess uppgift är, förutom att upprätthålla kattens liv, att låta höger sida ta emot syrefattigt blod från kroppen och skicka det till lungorna samt att låta vänster sida ta emot syrerikt blod från lungorna och pumpa ut det i kroppen.

 

Hypertrofisk kardiomyopati (HCM) är en hjärtsjukdom som först upptäcktes hos människa på 1950-talet och senare även hos katt på 1970-talet. Sjukdomen innebär att den vänstra hjärtkammaren, blir förtjockad. Förtjockningen leder i sin tur till att hjärtmuskeln blir stelare och inte kan slappna av ordentligt och att den måste jobba hårdare.

Symtom på HCM

De symtom på HCM som en vanlig kattägare kan se är svimningar, trötthet och förändrad andning så som flåsande med öppen mun och bukandning.

 

– Ofta kommer sjukdomen smygande och eftersom katter är bra på att dölja att de mår dåligt söker många kattägare hjälp i ett mycket sent stadie av sjukdomen.

 

Uppfödare kan dock upptäcka sjukdomen tidigare då de ofta tar sina avelsdjur för HCM-scanning.

 

– Vid ett ultraljud av hjärtat tittar man efter en förtjockad hjärtmuskel, förstorat förmak och vätska i hjärtsäcken. Veterinären vill också se hur hjärtat beter sig i avslappningsfasen.

 

– Det krävs mycket erfarenhet för att göra ett tillförlitligt ultraljud på katt och därför är kostnaden tyvärr ganska hög.